Tiêu Điểm Hư Vô - Câu chuyện 10 năm trước

Updated on August 13, 2019
Ad Ready put here
Đây là phim kể về chuyện trước khi chuyện tình 10 năm của Trương Nam với Trương Triết, 2 thằng vừa là trúc mã trúc mã, lại vừa là oan gia ngõ hẹp, lại còn lưu manh cao ngạo Công x Thần đồng nhưng ngôn ngữ hạn chế Thụ :v :v :v Nói chung là chúng mày tạm gác chuyện ngược cẩu trong phim gốc lại, xem mấy cái vườn trường đáng eo này đi cho tình thú :v :v :v
Share this: pinterest